1. "Oni więc oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do........." [ Mt 28, 10 ] (1)
2. "Jednakże Piotr wybrał się i ........... do grobu" [ Łk 24, 52] (5)
3. "Nałożona więc na ...... gąbkę pełną octu i do ust Mu podano" [ J 19, 29 ] (3)
4. "Dlaczego..........żyjącego wśród umarłych?" [ Łk 24, 5 ] (3)
5. "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu......." [ Mk 16, 15 ] (1)
6. "Gdy ............. Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem" [ J 8, 28 ] (5)
7. "Już nie ........ dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał" [ 2 Kor 5, 15 ] (2)
8. "Idźcie i ............. moim braciom" [ Mt 28, 10 ] (5)
9. "Weszły więc do grobu i ujrzały..........." [ Mk 16, 5 ] (7)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T19:53:22+02:00
1.Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga
2.przybył pierwszy
3.hizop
4.szukacie
5.stworzeniu
6.wywyższycie
7.żyli
8.oznajmijcie
9.młodzieńca, siedzacego po prawej stronie, ubranego w biała szate: i bardzo sie przestraszyły.

Dasz naj ?? :)
1 5 1