Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T19:38:02+02:00
A=6cm
b=8cm

V=Pp*H
Pp= a*h/2
Pp=8*6:2=48:2=24 cm (kwadratowe)
V=240 cm (sześciennych)
240cm (sześciennych) = 24 cm *H
H=240:24
H=10 cm
Pc= 2*Pp+Pb
a[kwadrat]+b[kwadrat]=c[kwadrat]
6[kwadrat]+8[kwadrat]=x[kwadrat
x2=36+64
x2=100
x=10
Pb= 6*10+8*10+10*10=60+80+100=240 cm2
Pc=24cm2*2 + 240cm2=48cm2+240cm2= 288 cm2 [kwadratowych]
2010-04-07T19:39:00+02:00
A=6cm
b=8cm

c=√6²+8²
c=√36+64
c=√100
c=10cm

pole podstawy=½ab=½×6×8=24cm²

v=Pph
240=24h
h=240:24
h=10cm

pole boczne=6×10+8×10+10×10=60+80+100=240cm²

pole całkowite=2×24+240=288cm²
2010-04-07T19:44:02+02:00
Pole podstawy
Pp=½ah
Pp=½*6*8
Pp=24 (cm²)

V=Pp*H
240=24*H
H=10 (cm)

c²=6²+8²
c²=36=64
c²=100
c=10

Pb=6*10+8*10+10*10=240 (cm²)
Pc=2*Pp+Pb
Pc=2*24+240=288(cm²)