Odpowiedzi

2010-04-07T19:41:15+02:00
Korpus służby cywilnej - tworzą go urzędnicy, których zadaniem jest rzetelne, bezstronne i apolityczne wykonywanie zadań administracji rządowej. Obejmuje ona urzędników zatrudnionych w administracji rządowej na szczeblu centralnym i lokalnym (m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich). Nadzór nad służbą cywilną sprawuje Prezes Rady Ministrów. W jego imieniu zadania z tego zakresu realizuje Szef Służby Cywilnej.

Członek korpusu służby cywilnej nie może należeć do żadnej partii politycznej ani pełnić żadnej funkcji w związkach zawodowych.
3 4 3