Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:39:23+02:00
Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru , Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tys ofiar w innych nieznanych miejscach[3]. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek wyżej wymienionemu terminowi.

Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi, oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od 30 listopada 2004 prowadzone śledztwo[4]. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby być chronieni przedawnieniem.

Dane liczbowe tutaj i dalej są przytaczane głównie na podstawie publikacji Ośrodka KARTA Indeks represjonowanych wydanej w 2002 r. pod redakcją profesorów Stanisława Ciesielskiego, Wojciecha Materskiego i Andrzeja Paczkowskiego – dane z tej publikacji różnią się nieznacznie od podawanych w innych publikacjach
1 5 1
2010-04-07T19:44:42+02:00
W kwietiu 1940r. około 15tys. polskich jeńców zostało zamordowanych w lesie pod Katyniem. Wszyscy zginęli od strzału pistoletu w tył głowy. Wśród rozstrzelanych znajdowali się oficerowie, inżynierowie, prawnicy, lekarze. Stalin chciał zniszczyć polską inteligencję, aby naród polski nie mógł się już odrodzić. Zwłoki pochowano w 8 masowych grobach, aby nie było po tych morderstwach śladu. Dopiero w 1990roku Rosjanie przyznali się do tej zbrodni.
1 5 1