Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T00:34:39+02:00
10.21
A. 4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
B. Br2 + 5HClO + H2O = 2HBrO3 + 5HCl
C. 2HClO3 + 10HCl = 6Cl2 + 6H2O
D. 3CuS + 2HNO3 = 3CuO + 3S + 2NO + H2O
E. 8HI + H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O
F. SO2 + Br2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4
G. H2SO3 + Cl 2 + H2O = H2SO4 + 2HCl
10.22
A. 3Ag2S + 8HNO3 = 6AgNO3 + 3S + 2NO + 4H2O
B. 2HClO4 + 4SO2 + 4H2O = 2HCl + 4H2SO4
C. HClO3 + 3H2SO3 = HCl + 3H2SO4
D. 2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 6SO2
E. 2Sb2S3 + 6Fe = 6FeS + 4Sb
F. 2AsH3 + 2O2 = As2O3 + 3 H2O
G. 3AsH3 + 8 HNO3 = 3H3AsO4 + 8 NO + 4 H2O
12.23
A. 2NaNO2 + 4FeSO4 + H2SO4 = Na2SO4 + Fe2(SO4)3 + 2NO + 2H2O
B. 2 NaNO2 + 2 KI + 2 H2SO4 = I2 + 2 NO + Na2SO4 + K2SO4 + 2 H2O
C. 4 Zn + NaNO3 + 7 NaOH = 4 Na2ZnO2 + NH3 + 2 H2O
D. 3 Br2 + 6 KOH = KBrO3 + 5 KBr + 3 H2O
E. I2 + 5Cl2 + 6H2O = 2HIO3 + 10HCl
F. Br2 + 5HClO + H2O = 2HBrO3 + 5HCl
G. 2KIO3 + 4HI + H2SO4 = K2SO4+ 3I2 + 6H2O
3 5 3