1.Zadanie Suma dwóch liczb,z których jedna jest o 7,52 wieksza od drugiej,wynosi 24,28.
a)x+24,28=7,52-x
b)x-7,52=24,28
c)x+7,52+x=24,28
d) x=24,28+(x+7,52)

2.Rozwiazaniem którego z podanych równań jest liczba różna od zera?
a)x+24-24
b)-4 1/2x=0
c)x-16x
d)x+0=1

3.Aby wyrażenie -5x+20 miało wartość dodatnia musi byc spelniony warunek:
a) x=4
b) x>4
c) x>-4
d) x<4
4.Rozwiaż rownania
a)5+X-(24-x)-(19-2x)
b)9x-4x+(4+x)=2(x-1)
c)3y+5-4(9+0,75y)
d)x/2-x/4=7-x/3
5.Rozwiaż nierownosc 2(x+1)>1/2x-4.
6.Ze wzoru S-1/2at² wyznacz a.

7.W pewnym Gospodarstwie rolnym ziemia orna stanowi 70%
calego obszaru.Resztę czyli 9ha,stanowi las,Ile hektarów zajmuje cale gospodarstwo.

8.W szkolnych zawodach sportowych wzielo udzial łacznie 30 zawodnikow z trzech klas pierwszych.Preprezentacja klasy Ia liczyla o 20% zawodnikow wiecej niz reprezentacja klay Ib,a reprezentacja klasy Ic o dwóch uczniow mniej niż reprezentacja klasy I b.Jak liczne byly reprezentacje poszczególnych klas?

9.Znajdz Taką liczbę dwucyfrową,aby suma jej cyfr była dwa razy większa od różnicy cyfry dziesiątek i cyfry jednosci.Podaj wszystkie mozliwosci.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:26:55+02:00
ZAD 1 to odp c) x+7,52+x=24,28 czyli 2x=16,76 czyli x=8,38
ZAD 2 domyslam sie ze w a) i c) potem jest =0 bo w innym razie to nie ma sensu a odpowiedzia jest d) x+0=1 bo x=1
ZAD 3 d) x<4
ZAD 4
a)
5+x-(24-x)-(19-2x)=0
5+x-24+x-19+2x=0
4x=24+19-5
4x=38
x=9,5

b)
9x-4x+(4+x)=2(x-1)
5x+4+x=2x-2
4x=-6
x=-4/6

c)
3y+5-4(9+0,75y)=0
to rownanie jest sprzeczne bo 31 nie jest rowne 0

d)
x/2-x/4=7-x/3
2x/4 -x/4 =7- x/3
x/4+x/3=7
3/12x +4/12x=7
7/12x =7
x=12

ZAD 5

2(x+1)>1/2x-4.
2x+2>1/2x-4
3/2x>-6
x>-4

Zad 6

S=at²/2
2S=at²
a=2S/t²

ZAD 7

3/10 x=9ha
3x=90ha
x=30ha cala powierzchnia
a 70% z 30ha to 21ha

ZAD 8

1b=x
1a=x+1/5x
1c=x-2
x+x-2+x+1/5x=30
16/5x =32
x=10 liczba osob z klasy 1b
1a =12 osob
1c = 8 osob

ZAd 9

x liczba na miescu dziesietnym
y liczba na miejscu jednosci

x+y=2(y-x)
x+y=2y-2x
3x=y

31,61,93 itd takie liczby spelniaja warunek
8 4 8