Odpowiedzi

2010-04-07T19:44:28+02:00
Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbyingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych, względnie samorządowych i innych. Lobbing może być wyłącznie legalny. Takie ujęcie wyklucza pojęcia "lobbing nielegalny", "czarny lobbing" itp. jako sprzeczne z istotną cechą lobbingu, jaką jest zgodność z prawem. Działania takie, jak: korupcja polityczna, łapownictwo, płatna protekcja są niezgodne z prawem i jedynie pozornie podobne do lobbingu. Wpływanie na decyzje polityczne we własnym interesie, często mylone z lobbingiem to w rzeczywistości: wykonywanie obywatelskiego prawa petycji do władz. Podstawą regulacji prawnej lobbingu są: obowiązkowa rejestracja lobbistów oraz obowiązkowe, regularne sprawozdania lobbistów z prowadzonej działalności.
2010-04-07T19:45:19+02:00
Lobbing to działalność wykonywana w lobby. Lobbysta to osoba uprawiająca lobbing.

Istnieje lobbing w prawie i naukach prawnych i jest to wówczas zespół zgodnych z prawem ( to jest podstawowa cecha llobyingu - musi być zgodny z prawem) czynności podejmowanych przez lobbystę, który działa za wynagrodzeniem i w interesie zleceniodawcy. Na przykład korupcia, łapówki są tylko na pozór podobne do lobbyingu.

Jest też lobbing w naukach ekonomicznych i socjologii. Jest to oddziaływanie na decyzje podejmowane przez władze, oparte na komunikacji.