Zbilansuj reakcje:
1.CuO + H₂ -> Cu + H₂O
2.CuO + C -> Co₂+ C
3.Mg + Co₂ -> MgO + C
4.H₂O -> H₂ + O₂
5.S + O₂ -> SO₃
6.HgO -> Hg + O₂
7.Mg + H₂O -> MgO
8.PbO + C -> Pb + CO₂
9.P + O₂ -> P₂O(5, indeks dolny)
10.Al + O₂ -> Al₂O₃
11.Cu + O₂ -> Cu₂O
12Al + C -> Al₄C₃
13.Fe + Cl₂->FeCl₃

1

Odpowiedzi

2010-04-07T19:46:26+02:00
1.CuO + H₂ -> Cu + H₂O
2.2CuO + C -> CO₂+ 2Cu (chyba tak miało to wyglądać, w orginale brakuje Cu)
3.2Mg + CO₂ -> 2MgO + C
4.2H₂O -> 2H₂ + O₂
5.2S + 3O₂ -> 2SO₃
6.2HgO -> 2Hg + O₂
7.Mg + H₂O -> MgO +H₂ (tu też brakowało H)
8.2PbO + C -> 2Pb + CO₂
9.4P + 5O₂ -> 2P₂O₅
10.4Al + 3O₂ -> 2Al₂O₃
11.4Cu + O₂ -> 2Cu₂O
12.4Al + 3C -> Al₄C₃
13.2Fe + 3Cl₂->2FeCl₃