Jakie jest pole powierzchni bocznej stożka, którego promień podstawy ma długość 4, a tworząca ma długość 6?


Jaki promień powinna mieć kula, by jej objętość była równa objętości walca przedstawionego na rysunku ( h=9 ; r=8), a jaki, by miała taką samą objętość jak stożek przestawiony na rysunku ( h= 16 ; d=8)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:53:01+02:00
1) Ppb= πrl
l- tworzaca l= 6
r- promien r= 4

Ppb= 4×6×π
Ppb= 24π


2) oblicz najpierw objetosc walca a pozniej stozka i te objetosci podstaw pod wzor na objetosc kuli i wyliczysz jaki powinna miec promien..