Odpowiedzi

2010-04-07T19:46:03+02:00
Metafora - czyli jakaś przenośnia
epifora - powtórzenie na końcu wiersza
anafora - powtórzenie, ale tym razem na początku wiersza
onomatopeja , czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze - często pojawiają się w wierszu Leopolda Staffa " Deszcze jesienny"
epitety - czyli wyrazy określające np. jasna mgła, gdzie wyraz jasna to epitet
alegoria - obraz w wierszu
często w wierszu są zastosowane przerzutnie, czyli myśl autora kończy się w drugim wersie a nie w tym samym.

Good luck :)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:47:10+02:00
APOSTROFA-bezpośredni zrwot do kogoś lub czegoś, szczególnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bóstwa z prośbą o natchnienie)
ANAFORA- poszczególne wersy rozpoczynają się tym samym wyrazem, zwrotem
ANTYTEZA- zestawienie dwóch przeciwnych sformułowań
EPITET- określenie rzeczownika
EPIFORA- poszczególne wersy kończą się tym samym zwrotem, słowem
METAFORA- inaczej przenośnia, takie połączenie wyrazów, które w języku potocznym raczej nie występuje i nie ma znaczenia dosłownego
PORÓWNANIE- najważniejszym członem jest "jak"; porównanie homeryckie- rozbudowany człon porównujący
PRZERZUTNIA- przeniesienie końcowej częsci wersu do wersu następnego
INWERSJA- przeniesienie, odwrócenie, przestawienie szyku wyrazów w zdaniu
OKSYMORON- zestawienie dwóch przeciwieństw w rzeczywistości niemożliwych np. gorący lód
ONOMATOPEJA- wyrazy dźwiękonaśladowcze; wyrazy bezpośrednio nasladujące dźwięki np. stuk, puk, kap, bum
POWTÓRZENIE- chwyt polegający na conajmniej dwukrotnym powtórzeniu tego samego słowa, zwrotu wersu, np. refren, jeżeli dany wers powtarza się conajmniej dwukrotnie możemy uznać go za refren
TURPIZM- przeniesienie do poezji obrazów brzydoty, kalectwa
ŚREDNIÓWKA- regularnie powtarzający się podział w środku wersu (najczęsniej występuje w wersach 11-zgłoskowych) od siedmiu sylab w górę będzie występowała średniówka
PERSONIFIKACJA- nadanie cech ludzkich
4 4 4