Odpowiedzi

2009-11-02T20:06:37+01:00
W 25 rocznicę męczeńskiej śmierci ks Jerzego Popiełuszki obchodzono w całym kraju.Msze święte odbyły się między innymi we Włocławku oraz Bydgoszczy i były kulminacyjnym punktem obchodów 25 rocznicy uprowadzenia i bestialskiego zamordowania ks Jerzego Popiełuszki przez oficerów SB.Rocznicę uczcili również sportowcy z całej Polski którzy w liczbie ponad 300 pokonali wczoraj 110 kilometrów ostatniej drogi kapłana przed porwaniem i śmiercią.Msza święta obok tamy we Włocławku gdzie odnaleziono zmasakrowane zwłoki kapłana zgromadziła wielu przedstawicieli duszpasterstw ludzi pracy i współpracowników księdza Popiełuszki.Dokładnie w tym miejscu zabójcy księdza wrzucili jego zmaltretowane ciało do Wisły.Prezydent Lech Kaczyński podjął decyzję o pośmiertnym odznaczeniu księdza Jerzego Popiełuszki Orderem Orła Białego.To największe odznaczenie ma zostać wręczone rodzinie księdza dzisiaj czyli dokładnie w 25 rocznicę śmierci kapelana "Solidarności". Decyzja o przyznaniu Orderu Orła Białego księdzu Jerzemu Popiełuszce zasługuje niewątpliwe na uznanie i pełną aprobatę.Trwa proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki który według źródeł kościelnych jest już na finiszu.Prawdopodobnie już za kilka miesięcy będzie znana data wyniesienia Polskiego duchownego na ołtarze.Informację tę potwierdziła również watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w łonie której niebawem odbędzie się posiedzenie komisji kardynałów i biskupów które jest ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego w tejże kongregacji. Po przeprowadzeniu głosowania przez członków kongregacji papieżowi Benedyktowi XVI zostanie przekazana do aprobaty i podpisu cała dokumentacja dotycząca księdza Jerzego.Po tym akcie pozostanie już tylko oczekiwanie na ostateczny termin beatyfikacji księdza.Nie są przewidywane żadne opóźnienia w samym procesie lecz nie wiadomo jeszcze gdzie w Warszawie odbędzie się beatyfikacja księdza Popiełuszki. Decyzję w tej sprawie ma podjąć metropolita arcybiskup Kazimierz Nycz.Nie wykluczone jest że msza beatyfikacyjna zostanie odprawiona w żoliborskim kościele świętego Stanisława Kostki gdzie pracował ksiądz Popiełuszko i gdzie odbywały się jego uroczystości pogrzebowe.Z racji masowego charakteru uroczystości nie jest również wykluczona inna lokalizacja uroczystości.W ostatnich miesiącach proces beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki który trwa od 12 lat znacznie przyspieszył za sprawą faktu iż Benedykt XVI pozytywnie ustosunkował się do prośby polskich biskupów o przyspieszenie prac.Dziś mija 25 lat od tragicznej śmierci kapelana Solidarności podstępnie porwanego i zamordowanego przez oficerów SB.Nie zapomniano o przypomnieniu kulisów i wydarzeń które poprzedzały męczeńską śmierć kapłana.Powszechnie wiadomo już o szerokiej sieci donosicieli będących na usługach SB i inwigilujących księdza Jerzego Popiełuszkę.Wśród ludzi którzy zdradzili Popiełuszkę było kilku duchownych oraz osoby świeckie.IPN ujawnił niedawno ich nazwiska pseudonimy i treść ich donosów które składali na księdza.Nazwiska agentów SB ukazały się w najnowszej książce Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem "Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki, 1982 - 1984".Materiały zawierają raporty i donosy między innymi ten z 22 lutego 1982 roku kiedy TW „Tarcza” opisuje spotkanie z księdzem.Historycy IPN dotarli również prawdopodobnie do jednego z ostatnich przed zamordowaniem Popiełuszki szyfrogramu dyrektora Departamentu IV MSW generała brygady Zenona Płatka zwołujący zebranie na dzień 25 września 1984 roku.Na spotkaniu grono oficerów pionu zwalczającego kościół katolicki miało opracować „plan konkretnych przedsięwzięć” który miał przerwać „wrogą działalność” kilku księży. Na pierwszym miejscu wymieniane jest tam nazwisko księdza Popiełuszki.Publikacja IPN mówi o sprawie pod kryptonimem "Popiel" i o tym że na już na dwa lata przed zamordowaniem księdza Popiełuszki spec służby osaczyły Popiełuszkę gęstą siecią agentów którzy donosili o każdym kroku duchownego.Jako najaktywniejszych wśród donosicieli między innymi wymienia się osoby o pseudonimach operacyjnych "Miecz" i "Tarcza".Najaktywniejszym agentem SB którego pełne dane są znane i inwigilującym kapłana był Tadeusz Stachnik którego donosy były bardzo cenne dla SB.Stachnik był jednym z najbliższych współpracowników księdza Jerzego Popiełuszki. Przekazywał SB dokładne informacje dotyczące rozkładu dnia księdza oraz osób z którymi się codziennie spotykał. W słynnym meldunku z mszy za ojczyznę Stachnik wymienił nazwiska kilku działaczy "Solidarności" podsumowując to wnioskiem że "Ks. Popiełuszko ma ścisłe kontakty z ekstremą "Solidarności"regionu Mazowsze.Tadeusz Stachnik współpracował z SB od 1978 roku będąc działaczem Konfederacji Polski Niepodległej i NSZZ "Solidarność".Wyjątkowe "oddanie" Stachnika dla reżimu komunistycznego ukazuje fakt że nie zaprzestał swojej działalności nawet po zamordowaniu księdza.Prawdziwą sensację i trwogę zarazem budzą dokumenty które świadczą o tym że najwięcej agentów donoszących na Popiełuszkę wywodziło się z duchowieństwa. Do najaktywniejszych należał ksiądz Michał Czajkowski o pseudonimie "Jankowski" i został zarejestrowany jako TW w latach od 1956 do 1984 (!) Gdy zaczęto intensywnie rozpracowywać księdza Popiełuszkę TW "Jankowski" został specjalnie skierowany do inwigilacji kapłana oraz jego otoczenia.Dramatyczne są upublicznione raporty księdza Czajkowskiego który o księdzu Popiełuszce wypowiadał się z pogardą.Jeden z raportów mówi : "Jestem zdania, iż ks. Popiełuszko to typ mitomana widzącego więcej w wyobraźni niż w rzeczywistości".Inwigilacja nie była jednak jedynym zadaniem powierzonym przez SB Czajkowskiemu.Był też wykorzystywany do działań operacyjnych.Przykładem takich działań była próba skłócenia Popiełuszki z prymasem Józefem Glempem(!).Niestety ksiądz Popiełuszko nie był tylko zdradzany przez świeckich współpracowników czy duchownych.Służba Bezpieczeństwa wykorzystywała również jego największych przyjaciół.Na przełomie lat 70 i 80-tych zarejestrowano jako TW człowieka o pseudonimie "Kustosz".Był nim wielki przyjaciel Popiełuszki ksiądz Andrzej Przekaziński ówczesny dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej którą to funkcję pełni do dziś dnia.Jako kolejnego wielkiego przyjaciela Popiełuszki a zarazem jego zdrajcę wymienia się księdza Jerzego Czarnotę który w tym samym czasie co ksiądz Popiełuszko w kościele św. Stanisława Kostki pracował jako wikary.Czarnota współpracował z SB do 1988 roku i zarejestrowany był pod pseudonimami" Roland" i "Poeta".Obecnie ksiądz Czarnota pracuje w diecezji łowickiej.Czy człowiek opleciony taka siecią konfidentów miał szansę na przetrwanie ? Osądzeni i skazani zbrodniarze z SB nie są zapewne jedynymi którzy powinni zasiąść na ławie oskarżonych tym bardziej że sprawa do dziś owiana jest tajemnicą a w środowisku byłych funkcjonariuszy reżimu panuje zmowa milczenia.Mocodawcy zabójców i wszystkie fakty dotyczące sprawy prawdopodobnie nigdy nie zostaną ujawnione leczy wymienieni wyżej zdrajcy księdza Jerzego Popiełuszki czynnie przyczynili się do tragicznego końca jego kapłańskiej drogi która zakończyła się dla księdza Popiełuszki na tamie we Włocławku.
2009-11-02T20:13:26+01:00
Poświęcił swoje życie dla ideałów w które wierzył, był nieustraszony w dążeniu do prawdy, szczery, wolny, życzliwy dla innych. Powinien być autorytetem dla innych ludzi.
2009-11-02T21:23:06+01:00
Poniewasz był bardzo mądrym człowiekiem rozważnym
iZdziałał wiele dla ludi