Odpowiedzi

2010-04-07T19:57:33+02:00
Słuzy do wykrywania aldehydów,
do określania właściwości redukujących cukrów,
2010-04-07T20:14:58+02:00
PRÓBA TROMMERA
Krok I
Potrzebny jest świeżo strącony Cu(OH)₂:

Do probówki z roztworem np. NaOH Należy dodać roztwór CuSO₄

Krok II
Do świeżo strąconego Cu(OH)₂ należy dodać roztwór glukozy i ogrzewać

Obserwacja:
Wydzielił się osad barwy pomarańczowej (ceglastej)
Wniosek:
Zaszła reakcja chemiczna.
Wydzielony osad to tlenek miedzi (I)
Równanie reakcji:
C₆H₁₂O₆ + 2Cu(OH)₂ -> Cu₂O + 2H₂O + C₆H₁₂O₇

C₆H₁₂O₇ – kwas glukonowy

Glukoza ma właściwości redukujące tzn. redukuje miedź z II do I, a sama utlenia się do kwasu glukonowego.
1 5 1