Wyobrażam sobie że za 100 lat świat sie zmieni . wszytkie marzenia się spełnioł każdego człowieka nawet te niemożliwe . ludzie będą latać a samoloty pływać a samochodów nie będzie .wszyscy bedą sie cieszyć że nie będzie zimy . wszystko będzie w barwach cieplych . za ludzi będa wykonywac prace roboty naprzykłam za nauczycieli kucharzy sprzedawców . a pieniądze będą spadać z nieba codziennie o określonej godzinie nie będzie zadań domowych . na ziemi będą zyc ludzie jak chcą i gdzie chcą . nie będzie chorów. telefonów nie będzie trzeba ładować . internet telewizja radio będzie w zegarku.wszystkie urządzenia mechaniczne będą na pilota .
PRZETŁUMACZYĆ DOBRZE NA ANGIELSKI PLIS !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T07:14:56+02:00
I am imagining that in 100 years world will change. all dreams will come true of every man even the ones impossible. people will be flying and aeroplanes to swim and there will be no cars. everyone will be pleased that there will be no winter. everything will be in warm colours. for people will perform works of work for example for teachers of cooks of sellers. and money will fall off the sky every day at the determined hour there will be no homeworks. on the earth will live people how want and where want. there will be no choirs. there will be no phones it is necessary to load. Internet, television, the radio will be in the watch. all mechanical appliances will be remote