Siarczek pewnego trójwartościowego metalu zawiera 53,85% masowych tego metalu. Jaki to metal? Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego siarczku.

I jeszcze drugie :)

Podaj elementarny (empiryczny) wzór związku zawierającego 83% potasu i 17% tlenu.

Jeśli możliwe to proszę o szybkie rozwiązanie! :) daje naj.:)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:06:03+02:00
1.
zw. o wzorze M2S3 (M jako szukany metal)

M S=32g/mol (masa siarki)
Zw. zawiera 100-53,85=46,15% siarki

w 1. molu cząst. związku są 3 mole siarki, więc
3*32g ----- 46,15% masy zw.
x g ----- 100% masy zw.

x=208g/mol (masa związku)

(208-96)/2=56 g/mol (masę tego metalu liczymy przez odjęcie od masy związku masy siarki i podzielenie przez 2 ponieważ w 1 molu związku mamy 2 mole metalu)

Ten metal to żelazo, a wzór związku to Fe2S3.

2.
KxOy
MK=39g/mol
MO=16g/mol

x : y = 83/39 : 17/16 ≈ 2:1

czyli związek to K2O
3 2 3