1. W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się pionowa ściana, jeżeli echo zostało usłyszane po czasie t= 1,2 s od chwili wydania dźwieku? Przyjmij wartość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu v= 332 m/s.

2. Jaką energię kinetyczną ma tramwaj o masie 10 ton poruszający się z prędkością 10 m/s ?

proszę o pomoc :))

2

Odpowiedzi

2010-04-07T19:54:02+02:00
2.D:
m=10 t=10000kg
V=10m/s
Ek=1/2*m*V²
Ek=1/2*10000*10²
Ek=5000*100
Ek=500000 J
3 3 3
2010-04-07T19:55:05+02:00
Z.1
Dane:
t = 1,2 s
v = 332 m/s
szukane:
s = ?
na początku trzeba zauważyć, że podane 1,2 s to czas, w którym dźwięk doleciał do ściany i od niej wrócił, dlatego musimy wziąć połowę z tego by policzyć jak daleko jest ściana, czyli t = 0,6s korzystamy ze wzoru na prędkość i przekształcamy go by otrzymać drogę:
v = s/t ====> s = v*t = 332 m/s * 0,6s = 199,2 m

z.2
Dane:
m = 10t = 10000 kg
v = 10m/s
korzystamy ze wzoru na energię kinetyczną:
Ek = mv²/2 = [10000kg * (10m/s)²]/2 = 1000000J/2 = 500000 J = 500 kJ
3 5 3