Krzyzowka:
1.Jak nazywało się ostatnie zlodowacenie, które swym zasięgiem objęło rejon Nizin Środkowopolskich? (15 liter)
2.Jedno z najstarszych polskich miast położone na Nizinie Wielkopolskiej. (6 liter)
3. Typ krajobrazu polodowcowego występujący na Nizinach Polskich. (14 liter)
4. Największe miasto Niziny Sląskiej. (7 liter)
5. Typ klimatu panującego na przedpolu lądolodu. (13 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:02:08+02:00
1.Plejstoceńskie ? Chyba nie,bo ma 14 liter ;/
2.Poznań?
3.Staroglacjalny
4.Wrocław
5.Peryglacjalny
2 5 2