Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:51:19+02:00
Budowa rafy

Na wskutek osiadania lądu Australi, znaczna część jej wybrzeża została zalana, jednak gdzieniegdzie występują pojedyncze góry, których szczyty wynurzają się ponad powierzchnię wody. Szczyty te nazywane są wyspami kontynentalnymi. Dały one początek rafom przybrzeżnym, bardzo dobrze znane turystom. Powstały również płytkie akweny, rozciągające się na długości nieraz setek kilometrów, gdzie korale znalazły doskonałe warunki rozwoju.

Rafa koralowa, dzięki ciągłym ruchom tektonicznym, pływom, działalności człowieka i zjawiskom atmosferycznym podlega ciągłej zmianie, odbudowie, zamieraniu i rekonstrukcji. Te zjawiska wpływają na ciągły rozwój rafy. Do rozwoju przyczynają się również obumierające żyjątka, które pozostawiają wapienne szkielety i nawarstwiają nowe pokłady rafy.

Największe z wysp pokryte są lasami tropikalnymi.
2 4 2