Proszę o pomoc w przetłumaczeniu tekstu:
1.
1) Also/ Fristly, travelling by train is safe, you don't have to worry about traffic jams or other problems that you find on the roads.
2)Furthermore/However, because there is no other traffic there is less chance of having an accident.
3.
3) Secondly/ In addition, travelling by train is far more pleasant than, for example, travelling by bus. Trains are faster, and what is more the seats are far more comfortable. You can also sit back and ejoyatching the countryside, instead of having to stare at other cars and buses on the motorway.
4.
4) On the other hand/ Furthermore, although trains are fast and comfortable, some people say that train fares are too expensive. Tickets cost a lot of money. As far as I'm concerned, tough, you get what you pay for, and the extra speed, convenience, safety and comfort of a train is worth a little extra cost.
5.
5) All in all/ Despite, I think that although rail travel can be expensive it is worth it. There are no traffic jams to cope with and you can relax and enjoy the scenery in comfort and safety. So, next time you have to make a journey, why not try travelling by train and see what a difference it makes?

Bardzo proszę o pomoc!:)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T19:54:36+02:00
1.
1) Również / Fristly, podróżowanie pociągiem jest bezpieczna, nie trzeba się martwić o korkach lub innych problemów, które można znaleźć na drogach.
2) Ponadto: Jednakże, ponieważ nie ma innego ruchu jest mniejsze szanse na wypadki.
3.
3) Po drugie / Ponadto podróżując pociągiem jest o wiele bardziej przyjemne niż, na przykład podczas podróży autobusem. Pociągi są szybsze, a co więcej miejsca są o wiele bardziej komfortowe. Możesz także usiąść i ejoyatching wsi, zamiast patrzeć na innych samochodów i autobusów na autostradzie.
4.
4) Z drugiej strony / Ponadto, mimo że pociągi są szybkie i wygodne, niektórzy mówią, że ceny biletów kolejowych są zbyt drogie. Bilety kosztują dużo pieniędzy. Jeśli chodzi o mnie, mocny, masz za co płacisz, a dodatkowe szybkość, wygodę, bezpieczeństwo i komfort pociągu warto trochę dodatkowych kosztów.
5.
5) W sumie / Mimo, myślę, że chociaż koleje mogą być drogie, że warto. Nie ma korków, aby sprostać i można się zrelaksować i cieszyć się dekoracje w komfort i bezpieczeństwo. Więc następnym razem masz do przejazdu, to dlaczego nie spróbować podróży pociągiem i zobaczyć, co sprawia, że to różnica?