Odpowiedzi

2010-04-07T20:09:36+02:00
Renesansowa wiara w człowieka!

dla mysli i tworczosci charakterystyczny był zwrot ku tradycji starozyniej. Nauka i sztuka skupiały sie na człwieku, ktory w pełni na to zasługiwał. Człowiek renasansu doceniał bowiem co dobre i sprawiedliwe
"CZŁOWIEKIEM JESTEM I CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE" mawiqali owczesni ludzie powtarzaja słowa znanego komediopisarza Terencjusza. Wyrazali tym swoj zachwyt nad swiatem jako bogata i uporzadkowa całosd
W renesansie odrodziła sie nauka. Najwazniejszymi dokononiami w tej dziedzinie były odkrycia astronomiczne galileusza i mikołaja kopernika. Z kolei wynalezaek druku przez Jana Gutenberga pozwoliło na skrocenie czasu przeznaczonego na kopiowanie pisma

HUMANIZM- wytworzył ideał człowieka wszechstronnie wykształconego. Odf humanisty wymagano opanowania greki łaciny i hrbrajskiego
REFORMACJA- ruch religijny, kteorego celem były wprowadzenie reform w kosciele katolickim. Przyczyna ferormacji było wystapienie Marcina Lutra w 1517r. W ogłoszonych teraz krytykował praktyki koscioła: odpusty.
W wyniku reformacji powstały odłamy religii: luteranizm, kalwinizm i anglikanim

DAty:
1517- wystapienie M. Lutra
1543- wydanie działa M.Kopernika
1580- wydanie psałterza dawidow przez kochanowskiego
1584- smierc kochanowskeigo
Erazm z loterdamu (1467-1536) wybitny uczony renesanu. Wywarł silny wpływ na umysłowosc swojej epoki. Krytykował nieuctw. Uwazał, ze człowiek powinien szanowac eurydycja za szlachetna postwae zycia
Jan Kochanowski(1530-1584) urodziił sie w Sysynie w srednio zamoznej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej oraz na Uniwerystecie w Krolewcu i Padwie. Był sekretarzem ktoła zygmunta Augusta
w 1574 poeta zamieszkała w majatku a Czarnolesie. W tym Okresie powstał pierwszy polski utwor dramatyczny- "odprawa posłow greckich". Jednak najwazniejszym dziełem J.K wienczacym jego tworczosc sa treny


JAk mało to napisz bo mam wiecej :)