Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:56:32+02:00
Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą. 100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza), zaś proces rozpuszczania się w nim wody ma charakter silnie endotermiczny. Powoduje to, że po otwarciu butelki z takim kwasem w wilgotnym pomieszczeniu zaczyna on pochłaniać wilgoć z powietrza, co skutkuje jego zauważalnym ochłodzeniem i szronieniem się ścianek butelki. W skrajnych przypadkach, jeśli w pomieszczeniu jest bardzo wilgotno, a otwór butelki jest szeroki, stężony kwas octowy potrafi nawet zamarznąć po otwarciu. Wszystko to powoduje, że stężony kwas octowy jest czasami nazywany kwasem octowym lodowatym.
Stosunkowo wysoka temperatura wrzenia, a także efekty endotermiczne przy rozcieńczaniu wynikają z silnych wiązań wodorowych występujących między cząsteczkami kwasu. Wiązania wodorowe tworzone przez kwas octowy są na tyle silne, że obserwowano ich występowanie także w fazie gazowej.

Kwas palmitynowy, kwas heksadekanowy – organiczny związek chemiczny, jeden z nasyconych kwasów tłuszczowych o wzorze sumarycznym C15H31COOH. Kwas ten posiada pomiędzy atomami węgla tylko wiązania pojedyncze.
Właściwości:
białe ciało stałe;
nie rozpuszcza się w wodzie;
nie ulega dysocjacji;
rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych;
temperatura wrzenia 332,6 °C (pod ciśnieniem 512 mm Hg);
gęstość 0,84 g/cm3 (w temperaturze 80 °C);
spala się
21 4 21
2010-04-07T19:56:43+02:00
A)
Bezbarwna ciecz
Rozpuszczalna w wodzie
Nieprzyjemny ostry zapach
Temperatura wrzenia 141C
Temperatura topnienia - 20.8 C
Palna ciecz
Działa parząco na skórę
B)
Bezbarwna ciecz
Ostry zapach
Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie
żrąca ciecz
Temperatura topnienia 16.6C
Temperatura wrzenia 118.1 C
Jest higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza)
Dobrze przewodzi prąd elektryczny
12 3 12