Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:58:47+02:00
Do jej ważnych osiągnięć należy zaliczyć:

- wzmocnienie roli średniej szlachty,

- ograniczenie wpływów magnaterii na rządy,

- nowa polityka mieszczańska

-podjęcie problemu chłopskiego,

-aktywizacja społeczeństwa i zapoczątkowanie rozwoju publicystyki i czasopiśmiennictwa.
3 3 3
2010-04-07T19:59:03+02:00
*miała wyprzeć istniejącą anarchię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
3 4 3
2010-04-07T19:59:38+02:00
1) Zniesienie wolnej elekcji
2) Pozbawienie szlachty najwyższej władzy nad chłopami
3) Reforma o miastach królewskich
4) Trójpodział władzy
3 4 3