Odpowiedzi

2010-04-07T20:08:34+02:00
Funkcja jest liniowa, zatem jest postaci y = ax + b
zmienia znak wartości przy przecięciu osi OX w punkcie x = -1, zatem mamy jeden punkt: A = (-1,0)
drugi jest już podany: B = (0,-4)
robimy układ równań podstawiając współrzędne punktów do wzoru y = ax+b

{ 0 = -a+b
{ -4 = 0*a + b
b = -4
0 = - a - 4
a = -4
wzór funkcji ma postać:
y = -4x-4