Odpowiedzi

2010-04-07T20:03:28+02:00
R=? l=2πr r=l/2π
droga=1,32km=1320m
1320/700=1,88m
l=1,88/2*3,14=1,88/6,28=30cm

Odp.Promień koła wynosi 30 cm.
2010-04-07T20:07:00+02:00
R-?
l=2][r (][-pi)

1,32km=1320m=132000cm

l=132000 / 700 = 188,6
188,6=2][r
188,6=2*3,14*r
188,6=6,28*r |/6,28
r=30cm