1 zad) Pole powierzchni całkowitej półkuli wynosi 30 pi. Oblicz objętość i pole powierzchni całej kuli

2 zad) Oblicz objętość i pole powierzchni stożka otrzymanego w wyniku obrotu trójkąta równoramiennego prostokątnego o przyprostokątnej długości 5 wokół wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:03:43+02:00
1.
Pc= 2* 30pi =60pi
Pc=4pi *r^2 /:4pi -chcemy obliczyć r więc dzielimy przez 4pi
Pc/4pi =r^2 / pierwiastek
r= pierw z Pc/4pi
r = pierw z 60pi/4pi
r= pierw z15

V=4/3pi *r^3
V= 4/3pi *pierw z 15^3
V= 4pierw z15^3pi/3 - jeśli za pi podstawimy pi~3
V= 4*pierw15^3*3/3
V=4 pierw15^3

zad.2
d - 5√2
r - 5
h- 5 bo promien i wyskokosc to przyprostokatne
V = ⅓πr²
V = ⅓5²π * 5= 125π/3 = 41⅔ jednostek ³
Pc = πr² + πrl
Pc = 5²π + π5*5√
Pc = 25π +25√2π jednostek ²
1 1 1