Odpowiedzi

2010-04-07T20:32:18+02:00
W PŁUCACH
1. Wyższe ciśnienie wciska tlen do krwinek i osocza. Hemoglobina łączy
się z tlenem oddając dwutlenek węgla i jon wodorowy
H-HbCO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>--&gt;HbO<sub>2</sub> + H<sup>+</sup>
Jon wodorowy reaguje z resztą wodorowęglanową z NaHCO<sub>3</sub> i KHCO<sub>3</sub>
HCO<sub>3</sub><sup>--</sup> + H<sup>+</sup>---&gt;H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
Do krwinki wędrują jony wodorowęglanowe z osocza to z krtwinki uciekają jony chlorkowe i to jets tzw wymiana Hamburgera. Powstaje kwas węglowy ale ejst opn rozkładany przez anhydrazę węglanową
H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>---&gt;CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O
Dwutlenek węgla dyfunduje do pęcherzyka i ucieka na zewnątrz.

TKANKI
Z tkanek ucieka CO<sub>2</sub> i w krwi reaguje z wodą i powstaje kwas węglowy.
CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O---&gt;H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>
Powstały kwas dysocjuje a jon wodorowęglanowy reaguje z jonami potasu i sodu
K<sup>+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>--</sup>---&gt;KHCO<sub>3</sub>
Na<sup>+</sup> + HCO<sub>3</sub><sup>--</sup>---&gt;NaHCO<sub>3</sub>
Na miejsce anionów wodorowęglanowych do krwinek wracają jony chlorkowe.
Hemoglobina odszczepia tlen i przyłącza dwutlenek węgla
HbO<sub>2</sub> + H<sup>+</sup> + CO<sub>2</sub>----&gt;H-HbCO<sub>2</sub> + O<sub>2</sub>

to są wzory >> nie musisz ich rozumieć, ważne że są napisane (inaczej sie nie dało)