Janek prowadzi dzialalnosc gospodrcza w zakresie wynajmu pokoji turystom. organizuje tez dla nich krotkotrwale wycieczki oraz inne imprezy. czy dzialalnosc ta wymaga uzyskania koncesji jako dzialalnosc organizatora turystyki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • JJ92
  • Początkujący
2010-04-10T19:11:08+02:00
Zgodnie z art.3 ustawy o usługach turystycznych, usługa turystyczna to:usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, a pod pojęciem imprezy turystycznej - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Zgodnie z Art. 4 Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wymaga uzyskania zezwolenia.Jeżeli zatem Janek organizuje imprezy turystyczne tworzące wraz z noclegami jednolity program i oferuje je we wspólnej cenie z noclegiem - powinien starać się o zezwolenie.