W jednym z czasopisms przeczytales list 10 letniej dziewczynku zmuszonej przez rodziców do wielogodzinnej gry na pianinie.Napisz do redakcji czasopisma list w którym: zapytasz , czy podana historia jest autentyczna , opisze swoje doswiadczenia z naukrą gry na intrumencie , wyrazisz swoja opinie na temat zainstniałej sytuacji , wypowiesz sie na temat wczesnjego rozwijania uzdolnien

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:31:18+02:00
Droga redakcjo ;)
W ostatnich dziach przeczytałam w tym czasopiśmie list 10 letnie dziewczynki, która została zmuszona przez swoich rodziców do wielogodzinnej gry na pianinie.Bardzo mnie zastanawia, czy podana historia jest autentyczna. Moje doświadczenie gry na pianinie jest bardzo dobre. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej ćwiczę swoje umiejętności w tej dziedzinie. Rodzice kupili mi na moje dziesiąte urodziny pianino, a kolorze białym. Codziennie gram po godzinie. Ciągle ćwiczę siebie i nauczycielka od muzyki pogłębia moje umiejętności. Z dnia na dzień umiem coraz więcej.
Moja opinia na ten teat jest bardzo prosta. Rodzice nie powinni zmuszać swojego dziecka, do gry na czymś , jeżeli dziecko nie ma na to ochoty, albo nie interesuje się tą dziedziną. Bo jeżeli dziecko zmuszają to nie będzie to taka umiejętnośc, jaką by nabyło , ucząc sie gry z własnej nie przymuszonej woli. To jest wtedy inny efekt.
Ja uzdolnienia rozwijam wtedy, kiedy mam na to ochotę. Nikt mnie do tego nie zmusza.Teure Redaktion ;)
Ich durchlas in letzter dziach in dieser Zeitschrift 10 Brief sommerliche Mädchen, der war gedrungen durch sein Erzeuger in das mehrstündige Spiel auf dem Piano.Er sehr mich denkt, ob gereicht Geschichte echt ist nach. Meine Erfahrung des Spiels ist auf dem Piano sehr gut. Ich exerziere von der erst Klasse der Grundschule sein Fertigkeiten in dieser Sachbereich. Erzeuger mich kauften auf meinem ein Zehntergeburtstag ein Piano, und weiße Farbe. Täglich ein Gramm nach der Stunde. Ich ständig exerziere mich und eine Lehrerin vertieft von der Musik mein Fertigkeiten. Ich von heute auf morgen kann immer mehr.
Meine Meinung ist auf diesem teat sehr eine Gerade. Erzeuger sollen kein seines Kind aufnötigen, in das Spiel auf etwas , falls ein Kind hat nicht auf das einer Lust, oder er nicht interessiert sich sich diese Sachbereich. Weil falls er ein Kind nötigt das auf wird nicht werden dieses solch umiejętnośc, welche sie des Spiels schaffte , indem sie des Spiels lehrt aus dem eigen nicht gezwungenen Willen an. Das ist dann ander ein Effekt.
Ich ein Befähigen entfalte dann, wenn ich habe auf das eine Lust. Niemand mich nötigt darin nicht auf.