Odpowiedzi

2010-04-08T00:09:03+02:00


Przyczyny zjednoczenia Włoch i Niemiec:
a) polityczne
-dążenie do wyeliminowania obcych władców z terytoriów kraju
b) ekonomiczne
-likwidacja licznych granic celnych, odmiennych systemów pieniężnych, różnych rodzaju miar i wag
Przebieg zjednoczenia Włoch:
a) wojna Piemontu z Austrią (1859)
b) powstania w państwach Włoskich, wypędzenie książąt
c) wyprawa tysiąca na Sycylię
Przebieg zjednoczenia Niemiec:
a) wojna z Danią (1864)
b) wojna prusko-austriacka (1866)
c) wojna prusko-francuska

Komuna Paryska - zryw rewolucyjny ludności Paryża, przede wszystkim robotników i inteligencji ( III-V 1871), była wyrazem sprzeciwu wobec klęski militarnej.Konflikt wybuchł 18 III 1871 r., gdy Gwardia odmówiła rządowi oddania armat zakupionych ze składek Paryżan. Żołnierze wysłani do zabrania dział
z Montmartre i Belleville sympatyzowali z ludnością i nie wypełnili rozkazu. Thiers postanowił więc wycofać się z Paryża i zaatakować ponownie dopiero po solidnym przygotowaniu. W tym czasie władzę w mieście przejął Komitet Centralny, który ogłosił ponowne wybory. Tym razem ludność stolicy nieufnie odniosła się do własnych – niedawno wybranych – posłów i oddała więcej głosów na kandydatów-robotników. 28 III ogłoszono Komunę, a Komitet Centralny przekazał rządy w ręce nowo wybranych przedstawicieli stolicy. Przyjęli oni natychmiast nazwę Komuny Paryskiej.

2 5 2