Odpowiedzi

2010-04-07T20:09:37+02:00
Zjawisko krasowe to proces rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, występujący w skałach zbudowanych z węglanu wapnia (wapień, dolomit, kreda, gips). W wyniku procesu krasowienia powstaje zespół form na powierzchni oraz pod powierzchnią ziemi.


Zastosowanie wapieni:

* w budownictwie

* w przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym, cukrowniczym, w hutniczym (jako topnik, do wyrobu szkła),

* w rolnictwie (jako nawóz)

* w energetyce jako sorbent w procesie odsiarczania spalin.