PEWNE ZWIĄZKI AZOTU PRZYCZYNIAJĄ SIĘ, TAK JAK ZWIĄZKI SIARKI, DO POWSTAWANIA KWAŚNYCH DESZCZÓW. Z PODANYCH NIŻEJ RÓWNAŃ REAKCJI WYKREŚL RÓWNANIA ZBĘDNE, A POZOSTAŁE UŁÓŻ W TAKIEJ KOLEJNOŚCI, ABYŚ MÓGŁ WYJAŚNIĆ ROLĘ ZWIĄZKÓW AZOTU W POWSTAWANIU KWAŚNYCH DESZCZÓW.
N2+ 3H2 --->2NH3
2NO+ O2 ---> 2NO2
N2 + O2 ---> 2NO
3NO2 + H20 --> 2HNO3 + NO
NH4NO2 ---> N2 + 2H20

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T12:24:30+01:00
N2 + O2 ---> 2NO

azot łączy się z tlenem tworząc tlenek azotu II, który nie ma charakteru kwasowego,ale po utlenieniu tworzy tlenek azotu IV:

2NO+ O2 ---> 2NO2

tlenek ten reaguje z wodą (np. deszczową) i tworzy się kwas:

3NO2 + H20 --> 2HNO3 + NO

następnie kwas taki opada na ziemię jako tzw. "kwaśny deszcz"

a pierwsze i ostatnie równanie wykreśl