Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:43:26+01:00
1. Eucharystia- msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu w której Chrystus pod postaciami cleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu
2.Owocami komuni świętej jest pojednanie się z Bogiem
3.Części mszy:

A). OBRZĘDY WSTĘPNE- (łac. Ritus Initiales) są pierwszą częścią mszy św.; poprzedzają Liturgię Słowa.

Obejmują przygotowanie do sprawowania Liturgii Słowa i Eucharystii. W dni powszednie, w czasie Adwentu i Wielkiego Postu oraz podczas mszy żałobnych opuszcza się śpiew Gloria.


- Wejście
- Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
- Akt pokuty
- Panie, zmiłuj się nad nami
- Chwała na wysokości
- Kolekta
B). LITURGIA SŁOWA - jest drugą częścią Mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną.

Najważniejszymi elementami liturgii słowa są czytania Pisma świętego (według OWMR będące najważniejszym elementem liturgii) oraz Credo. Czytania mogą być zakończone Homilią (tzw. kazaniem lub listem pasterskim). Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna. W dni powszednie lekcja jest czytana ze Starego lub Nowego Testamentu, śpiewany jest psalm responsoryjny oraz czytana Ewangelia, w niedziele jedno czytanie jest ze Starego, a drugie z Nowego Testamentu, również śpiewany jest psalm responsoryjny i czytana Ewangelia. W niedziele okresu wielkanocnego oba czytania są z Nowego Testamentu.- Pierwsze czytanie
- Psalm międzylekcyjny
- Drugie czytanie
- Aklamacja przed Ewangelią
- Ewangelia
- Homilia
- Wyznanie wiary
- Modlitwa powszechna
C). LITURGIA EUCHARYSTYCZNA -(łac. Liturgia eucharistica) to trzecia część katolickiej Mszy św. w rycie rzymskim, po Obrzędach wstępnych i Liturgii słowa, a przed Obrzędami końcowymi. Jest to najważniejsza część Mszy św.; obejmuje głównie przygotowanie darów ofiarnych, Modlitwę eucharystyczną i Obrzędy komunijne.- Przygotowanie darów
- Modlitwa Eucharystyczna
Prefacja
Aklamacja Święty
Epikleza
Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracji

jest dobrze bo jestem ministrantem
2009-11-02T19:48:37+01:00
1.Co to jest Eucharystia?
Eucharystia to komunia , sakrament .

2.Jakie są owoce Komunii Św.?
Komunia święta pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich grzechów oraz umacnia więź z Kościołem