Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:14:31+02:00
Do podstawowych czynników kształtujących mikroklimat środowiska należy zaliczyć temperaturę powietrza, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na samopoczucie człowieka, jego sprawność fizyczną i umysłową, na wydajność pracy oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia. Mikroklimat decyduje także o gospodarce cieplnej organizmu.

Czynniki ksztaltujące klimat:
- temperatura
- opady
- ciśnienie atmosferyczne
- wiatr