Hrabia Barszczyk wezwał swoich podwładnch do zbierania grzybów i ogłosił za każdy przyniesiony grzyb jadalny zapłacą talara, ale za każdy grzyb trujący odbiorą trzy talary. Antek przyniusł Chrabiemu 50 grzybów i zarobił 18 talarów. Ile zabrał grzybów jadalnych, a ile trójących?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-02T19:40:53+01:00
X-liczba jadalnych,
y-liczba trujących.

x+y=50 |-x
x*1-y*3=18

y=50-x
x-3*(50-x)=18

y=50-x
x-150+3x=18 |+150

y=50-x
4x=168 |/4

y=50-x
x=42

y=50-42
x=42

y=8
x=42

Sprawdzenie:
42*1-8*3=42- 24=18
PRAWIDŁOWO.

Odpowiedź. Antek zebrał 42 grzyby jadalne i 8 trujących.
________________________________________________________
Liczę na status najlepszej odpowiedzi.
2009-11-02T19:41:25+01:00
{x*1 - y*3 = 18
{x+y=50

{x=18+3y
{18+3y+y=50

{x=18+3y
{y=8

x=18+24 = 42 -> grzyby jadalne
y=8 -> grzyby trujace


Pozdrawiam! :)