Odpowiedzi

2010-04-07T20:15:16+02:00
1.

Siła wyporu zależy od:
* ρ – gęstość płynu

* g – przyspieszenie grawitacyjne, zazwyczaj przyjmuje się przyspieszenie ziemskie (9,81 m/s2)

* V – objętość wypieranego płynu równa objętości części ciała zanurzonego w płynie.

2.

Fw = p * g * V

3.

Dzięki sile wyporu statki wodne i inne ciała unoszą się na powierzchni wody, a balony i sterowce unoszą w powietrzu.2010-04-07T20:16:33+02:00
1. Siła wyporu zależy od :
- gestosci cieczy, w ktorej zanurzone jest ciało
- objetosci ciała zanurzonego w cieczy
- przyspieszenia grawitacyjnego
2. Fw = d * V * g