Odpowiedzi

2009-04-24T11:00:14+02:00
Era mezozoiczne - era trwająca od 251 do 65,5 milionów lat temu.
dzieli się na trzy główne okresy: kredę, jurę i trias.

Skamieniałość przewodnia - skamieniałość charakteryzująca się wąskim zasięgiem stratygraficznym i szerokim zasięgiem geograficznym. Przykładem takich skamieniałości są konodonty (niewielkie, parę centymetrowe zwierzęta podobne zewnętrznie do lancetnika)