Odpowiedzi

2010-04-09T15:06:18+02:00
Ezus - wizerunek Człowieka. Ewangelia św. Łukasza to pierwsza z czterach książek o. Anselma Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. Ten popularny autor, łączący szeroką wiedzę teologiczną, biblistyczną i psychologiczną z wrażliwością na współczesne problemy, opisuje, na czym polegały różnice w sposobie ukazywania Jezusa przez poszczególnych autorów i co zadecydowało, że Ewangelie są tekstami wciąż żywymi i poruszającymi.

W opowieści o Ewangelii św. Łukasza akcent pada przede wszystkim na sposób budowania tekstu przez natchnionego autora. Anselm Grün pokazuje, jak dzięki malarskiej wrażliwości Łukasza połączonej z lekarską wnikliwością i przywiązaniem do szczegółu obraz Jezusa z jego Ewangelii został nasycony licznymi sensami, zrozumiałymi dla czyetlników różnych kultur i czasów. Jezus Łukasza jest i żydowski, i grecki - a równocześnie jest nasz, jest bliski naszej wyobraźni, odpowiada na nasze potrzeby i pragnienia.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:06:24+02:00
Jezus - wizerunek Człowieka. Ewangelia św. Łukasza to pierwsza z czterach książek o. Anselma Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. Ten popularny autor, łączący szeroką wiedzę teologiczną, biblistyczną i psychologiczną z wrażliwością na współczesne problemy, opisuje, na czym polegały różnice w sposobie ukazywania Jezusa przez poszczególnych autorów i co zadecydowało, że Ewangelie są tekstami wciąż żywymi i poruszającymi.
W opowieści o Ewangelii św. Łukasza akcent pada przede wszystkim na sposób budowania tekstu przez natchnionego autora. Anselm Grün pokazuje, jak dzięki malarskiej wrażliwości Łukasza połączonej z lekarską wnikliwością i przywiązaniem do szczegółu obraz Jezusa z jego Ewangelii został nasycony licznymi sensami, zrozumiałymi dla czytelników różnych kultur i czasów. Jezus Łukasza jest i żydowski, i grecki - a równocześnie jest nasz, jest bliski naszej wyobraźni, odpowiada na nasze potrzeby i pragnienia.