Odpowiedzi

2010-04-07T20:20:27+02:00
Te wakacje spędziłam w domu. Nie były może to i moje najlepsze wakacje, ale było bardzo miło. Wprawdzie spędziłam je w domu ale w ciepłym gronie rodzinnym. Przyjechały do nas ciocie i przyjechali wujkowie. Zabawy nie było końca. Było mnóstwo dzieci, kuzyni, kuzynki i inni przyjaciele rodziny. Hałasu było bardzo dużo, ale za to dom napełniał się radością i zabawą. Tata z mamą codziennie grali ze mną w różne gry. Pod wieczór biegaliśmy po dworze a wieczorem siadaliśmy do kolacji i oglądaliśmy telewizje. Tata brał mnie również nad wodę, gdzie ile tylko chciałam mogłam popływać i pobawić się. Te lato było na prawdę niesamowite i gorące. Pierwszy raz spędziłam całe wakacje w domu, ale nawet się z tego ciesze, ponieważ było to wyjątkowe lato. <3

I spent these holidays at home. Perhaps it and my best holidays weren't, but it was very nicely. Admittedly I spent them at home but in the warm family circle. To us aunties arrived and uncles arrived. There was no play of end. There were a plenty of children, cousins, cousins and other friends of the family. Of noise it was very much, but in turn the house filled with joy and the play. With the mum every day they have played the Dad with me into different games. Towards the evening we ran all over the landed estate and with evening we sat down before the supper and we watched TV. The Dad also held me above water, where how many I only wanted I could swim and have fun. The ones the summer was to the truth remarkable and hot. For the first time I spent entire holidays at home, but even oneself from it ciesze, since there was this exceptional summer.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:22:08+02:00
On last summer there were a lot of fun! I was met my present friend . I was in my uncle house in the country. We was swimming in the river and singing a songs. There was a fireplace too. And we was eating a delicious sausages. My uncle was very nice to us so we could do very interesting stuff. It was great!

Zeszłego lata spędziłem świetne wakacje! było dużo świetnej zabawy. Pozanłem wtedy mojego obecnego przyjaciela. Było to u mojego wujka na wsi.. Pływaliśmy w rzece i śpiewaliśmy piosenki. Było też ognisko i jedliśmy pyszne kiełbaski. Mój wujek był dla nas bardzo miły więc mogliśmy robić dużo interesujących rzeczy. Było wspaniale!
4 4 4
2010-04-07T20:24:06+02:00
Dwa lata temu pojechałam do Zakopaniego. Było naprawdę bardzo fajnię, gdyż zwiedzałam morskie oko, chodziłam po górach takich jak Rysy i Gubałówka.
Razem z przyjaciółkami kupowałyśmy różne pamiątki oraz wspaniale bawiłyśmy się w aqua parku gdzie zabrali nas nasi wychowawcy. Po udanym tygodniu wróciłam do domu i opowiadałam rodzicą jak pięknie i jak dobrze morzna bawić się w zakopanym.
4 4 4