Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:28:43+02:00
Polityka wewnętrzna:
1333- koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
- przez cały okres panowania Kazimierz wielki zabiegał o rozwój wewnętrzny państwa , jego integrację i wzmocnienie swojej władzy
urzędy w państwie :
- wojewoda
- kasztelan
- starosta
Ustawodawstwo:
- przeprowadzono kodyfikację prawa : status wiślicki dla Małopolski, status piotrkowski dla Wielkopolski; było to tzw. prawo ziemskie, obowiązujące warstwę szlachecką i ludność wsi
Szkolnictwo:
- utworzenie w 1364 roku - Akademii Krakowskiej
Górnictwo:
- regale górnicze - to wyłączne prawo panującego do eksploatacji złóż naturalnych, ważną rolę w gospodarce odegrały kopalnie w Wieliczce oraz Bośni
Osadnictwo miast:
- ożywiona akcja kolonizacyjna , głównie na prawie niemieckim
- powstało wiele nowych miast
Polityka zagraniczna:
W 1333 r - zawarł pokój z Brandenburgią, nawiązał kontakty z cesarstwem
W 1335r - doszło do zjazdu w Wyszehradzie. Spotkali się tu władcy Czech, Polski i Węgier.
1345-1348 trwała wojna polsko-czeska o Śląsk zakończona pokojem w Namysłowie. Kazimierz zrzekł się prawa do Śląska
Problem krzyżacki:
- Kazimierz próbował go rozwiązac na drodze dyplomatycznej za pośrednictwem sądu arbitrażowego a także sądu papieskiego . Ostatecznie zawarto w 1343 roku pokój w Kaliszu
Dzięku aktywnie prowadzonej przez Kazimierz Wielkiego polityce znacznie wzrosła pozycja polski na arenie międzynarodowej. Dowodem na to był zjazd monarchów europejskich w Krakowie (1364)
3 3 3
2010-04-07T20:30:28+02:00
Krol kazimierz wielki (1333-1370) w polityce wewnetrznej zmierzał do integracji(zjednoczenia) pańtwa iwzmocnienia swojej władzy.
-wiele uwagi poswiecil rozwojowi gospodarczemu ziem polskich
- król utrzymał urzędy namiestnicze starostów (byli od niego zależni, prawowali w jego imieniu władze w ziemiach i wojewodztwach, ograniczył znaczenie dawnych urzędników dzielnicowych.
-stworzył podstawy skarbu królewskiego
-częściowo ujednolicił prawo
-o pańtwie K.Wielkiego mówi się jako o monarchii stanowej.

polityka zagraniczna:
-rozerwał sojusz luksembursko- krzyżacki w 1335r.
-prowadził walki na Rusi Halicko-Włodzimierskiej
-starał się odzyskać ślask
- w 1351 r kazimierz zajął cześć mazowsza (płocką)
- w 1350 zawarł przymierze z Danią
- oznaką wzrostu znacznia i potęgi Polski w europie srodkowej byl kongres krakowski w 1364 r zakonczony słynna ucztą u wierzynka
2 2 2