Napisz równania reakcji otrymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem
a) chlorek glinu
b) fosforan(V) sodu
c) siarczan(VI) żelaza(III)
napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema metodami
metoda 1 kwas+ zasada=sól+woda
metoda 2 kwas+ metal =sól +wodór
metoda 3 tlenek metalu+ kwas=sól + woda
a) siarczek sodu
b) fosforan wapnia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:44:30+02:00
Z.1
a) Al2O3+6HCl->2AlCl3+3H2O
b) 3Na2O+2H3PO4->2Na3PO4+3H2O
c) Fe2O3+3H2SO4->Fe2(SO4)3+3H2O

z.2
a) metoda 1: 2NaOH+H2S->Na2S+2H2O
metoda 2: 2Na+H2S->Na2S+H2
metoda 3: Na2O+H2S->Na2S+H2O
b) metoda 1: 3Ca(OH)2+2H3PO4->Ca3(PO4)2+6H2O
metoda 2: 3Ca+2H3PO4->Ca3(PO4)2+3H2
metoda 3: 3CaO+2H3PO4->Ca3(PO4)2+3H2O