Na lekcji matematyki odbyła się kartkówka.uczniowie uzyskali następujące wyniki: ocen bardzo dobrych było 2 razy więcej niz dobrych i o 4 mniej niż dostatecznych , ocen dostatecznych było 12 , dopuszczających o 50 % mniej niż dostatecznych a niedostatecznych (1) o 50 % mniej niż dopuszczających. Ile osób pisało kartkówke ?

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:23:35+02:00
X- oceny dobre
y = 2x- oceny bardzo dobre
2x+4- oceny dostateczne
12- oceny dostateczne
½ * 12 = 6 - oceny dopuszczające
½ *6 = 3 - oceny niedostateczne

2x + 4 = 12
2x = 12 - 4
2x = 8 /:2
x = 4 - l. ocen db (4)

y = 2x
y = 2*4
y = 8 - l.ocen bdb (5)

3 + 6 + 12 + 4 + 8 = 33 osoby

ODP. KLASÓWKĘ PISAŁO 33 OSOBY!!!

LICZĘ NA NAJLEPSZĄ :)