Odpowiedzi

2009-11-02T19:51:21+01:00
-Komórka człowieka ma jądro komórkowe
-Organella w ogóle w komórkach człowieka istnieją - Prokaryota ich nie mają.
-Rybysomy o stałej sedymentacji 80S zbudowane z dwóch podjednostek o stałych sedymentacji 60S dla dużej podjednostki i 40S dla małej.
2 5 2
2009-11-02T19:51:55+01:00
- komórka człowieka nie ma wici, u bakterii służy ona do poruszania
- zawiera jądro komórkowe otoczone błoną - u bakterii materiał genetyczny (genofor) leży bezpośrednio w cytoplaźmie
- występują rybosomy inne niż u bakterii
2 5 2
2009-11-02T20:01:43+01:00
1.Obecność wewnątrzkomórkowego kompleksu błon,wydzielonego jądra komórkowego
2.Obecność cytoszkieletu
3.wyspecjalizowane organella- mitochondria i chloroplasty
21 4 21