Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:12:19+02:00
A) spalanie całkowite [CO2]
b) półspalanie [CO]
c) spalanie niecałkowite [C]

ETAN CH4
a) CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O
b) 2CH4 + 3O2 -> 2CO + 4H2O
c) CH4 + O2 -> C + 2H2O

HEPTAN
a) C7H16 + 11O2 -> 7CO2 + 8H2O
b) 2C7H16 + 15O2 -> 14CO + 16H2O
c) C7H16 + 4O2 -> 7C + 8H2O

OKTAN
a) 2C8H18 + 25O2 -> 16CO2 +18H2O
b) 2C8H18 + 17O2 => 16CO + 18 H2O
c) 2C8H18 + 9O2 -> 16C + 18H2O

NONAN
a) C9H20 + 14O2 -> 9CO2 + 10H2O
b) 2C9H20 + 19O2 -> 18CO + 20H20
c) C9H20 + 5O2 -> 9C + 10H2O

DEKAN
a) 2C10H22 + 31O2 -> 20CO2 + 22H2O
b) 2C10H22 + 21O2 -> 20CO + 22H2O
c) 2C10H22 + 11O2 -> 20C + 22H2O