Przetłumasz.

PRACA DZIECI !


Stop ! Dzieci nie powinny być wykorzystywane do pracy. Ponieważ są one zbyt małe i słabe. Nie zmuszajmy ich do takich rzeczy. To głupie.

Dni akcji; 17.06.

Postarajmy złaczyć nasze siły. pomóżmy im razem ! .
Akcja odbędzie w szkolenje hali w godzinnach 14-20

2

Odpowiedzi

2010-04-07T20:44:53+02:00
CHILDRENS WORK !

Stop ! Kids shouldn't be used to work . Because they're to small and weak . Don't force them to this stuff . That's stupid .

Share days : 17.06

Let's try to connect our powers , let's help them together !
This campaign will be at school hall from 14 to 20 .
1 5 1
2010-04-07T20:45:14+02:00
JOB KIDS!


Stop! Children should not be used for work. Because they are too small and weak. Does not oblige them to such things. It's silly.

Workshops, 17.06.

Let us join our forces. Let's help them together! .
The action takes place in a hall in godzinnach szkolenje 14-20
1 5 1