1. Krzyś roznił skarbonke i policzył że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2zl 1 zł 50 groszy i 20 groszy . Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek dwudziestogroszówek było 10. Ile monet było w skarbonce?

2.Piraci z Łajby z tego są znani że zawsze modnie chodzą ubrani . Kiedyś nosili koszulki w paski , teraz ich oczy zdobią przepaski . Co trzeci pirat z owej załogi przepaską lewe oko ozdobił.
Prawe pod taką przepaską chowa całej załogi równo połowa .
Siedmiu z powodu kiepskiego wzroku nie chce przepaski nosić na oku . ilu piratów uległo modzie ??

3.Bogdan wzioł na obóz w góry 80 gr. na napoje wydał 2 razy więcej niż na lody a o 5 zł. mniej niż na napoje wydał na słodycze . za 15 zł. kupił upominiki. wrócił bez pieniędzy gdyż ostatniego dnia zgubił 10 zł. ile wydał na lody ??

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T20:33:47+02:00
Zad1.

32zł - cała suma
x - 1 złotówki
1/2 x - 2 złotówki
2x - 0,5 złotówki (50 groszowki)
10 - 0,2 zlotowki (20 groszowki)

x * 1 + 1/2x * 2 + 2x * 0,5 + 10 * 0,2 = 32
1x +1x +1x +2 = 32
3x=32 -2
3x=30 |:3
x=10

10- il. 1 zł
1/2 * 10 = 5 - il 2 złotówek
2 * 10 = 20 il 50 groszowek

20 + 10 + 5+10=45

Odp. w tej karbonce było 45 monet.

zad2.

1/3 piratów nosi przepaskę na lewym oku
1/2 piratów nosi przepaskę na prawym oku
1/2 + 1/3 = 5/6 nosi przepaskę
1/6 nie nosi przepaski

1/6 całości to 7 osób

Liczba piratów; 7 * 6= 42 osoby

42-7=35
Uległo tej modzie 35 osób


zad3.

x+2x+2x-5+15+10=80
5x+20=80
5x=60 |:5
x=12zł

2*12=24 - pieniądze na napoje
12 - pieniądze na lody
2*12-5=19 - pieniądze na słodycze
15 - pieniądze na upominki
10 - pieniądze, które zgubił
24+12+19+15+10=80
2010-04-07T20:35:08+02:00
1.

Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł, 1 zł, 50 gr i 20 gr. Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. Dwudziestogroszówek było 10. Jle monet było w skarbonce?
x-ilość 2zł
y-ilość 1zł
w-ilość 0,50zł (tj.50gr)
z-ilość 0,20zł (tj.20gr)

2x+1y+0,5w+0,2z=32
2x=y
2y=w stąd w=2*2x=4x
z=10

2x+2x+0,5*4x+0,2*10=32
4x+2x+2=32 /-2
6x=30/:6
x=5
y=2*5=10
w=4*5=20
z=10

x+y+w+z=? (ilość monet w skarbonce)
5+10+20+10=45

spr.
2*5+10*1+0,5*20+0,2*10=10+10+10+2=32


2.

1/3 piratów nosi przepaskę na lewym oku
1/2 piratów nosi przepaskę na prawym oku
1/2 + 1/3 = 5/6 nosi przepaskę
1/6 nie nosi przepaski

1/6 całości to 7 osób

Liczba piratów; 7 x 6= 42 osoby

42-7=35
Uległo tej modzie 35 osób


3.

x+2x+2x-5+15+10=80
5x+20=80
5x=60 |:5
x=12zł

2*12=24 - pieniądze na napoje
12 - pieniądze na lody
2*12-5=19 - pieniądze na słodycze
15 - pieniądze na upominki
10 - pieniądze, które zgubił
24+12+19+15+10=80
2010-04-07T20:37:30+02:00
Wiem tylko do 1 zadania bo roblismy to samo w klasie

2 zł - 1/2 x
1 zł - x
50 gr - 2x
20 gr - 10

(2razy1/2)+(1razyx)+(0,5razy2x)+(0,2razy10)=32
x+x+x+2=32
3x=32 :3
x=10

2 zł było 5
1zł było 10
50 gr było 20
20 gr było 10

5+10+20+10=45

Odp. Razem miał monet 45.