Temat : jednomiany i sumy algebraiczne .

Zapisz :
a) liczbę o 6 większą od kwadratu liczby a
b) liczbę o 5 mniejszą od dwukrotności liczby b
c) liczbę 3 razy mniejszą od polowy liczby c
d) liczbę 5 razy większą od kwadratu liczby d

Pomóżcie szybko . ; ***
<333333333333333

3

Odpowiedzi

2009-11-02T19:44:43+01:00
A) a² + 6
b)2b-5
c)½b :3
d)5d₂
1 5 1
2009-11-02T19:45:53+01:00
A) 6+a²
b) 5-2b
c) 3:½ c
d) 5*d²
1 5 1
2009-11-02T19:49:32+01:00
A) a²+6
b) 2*b -5
c) (c/2)/3
d) d²*5
1 4 1