Zadanie:
Uzupełnij poniższe zdania, wpisując brakujące informacje dotyczące stref klimatycznych i występujących w nich typów klimatów.

a) Wysoka temperatura powietrza i duże opady atmosferyczne występujące przez cały rok są charakterystyczne dla strefy klimatów................................ .
b) W klimacie śródziemnomorskim opady występują głównie................................. .
c) Niemal całkowity brak opadów oraz wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza to cechy klimatu............... .
c) Grenlandia i Antarktyda położone są w kimatów................ .

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:46:12+02:00
A) Wysoka temperatura powietrza i duże opady atmosferyczne występujące przez cały rok są charakterystyczne dla strefy klimatów RÓWNIKOWYCH.

b) W klimacie śródziemnomorskim opady występują głównie ZIMĄ.

c) Niemal całkowity brak opadów oraz wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza to cechy klimatu ZWROTNIKOWEGO.

d) Grenlandia i Antarktyda położone są w strefie klimatów OKOŁOBIEGUNOWYCH.

;)
79 3 79