W klasie Ic połowa uczniów chodzi na koło matematyczne xzwarta część na koło fizyczne siódma część klasy na chór a pozostałe 3 osoby na koło plastyczne. Ilu uczniów jest w klasie Ic? Zakładamy że każdy z uczniów uczęszcz tylko na jedne zajęcia dodatkowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T12:57:25+02:00
1/2x + 1/4x + 1/7x + 3 = x
14/28x + 7/28x + 4/28x - 28/28x = -3
-3/28x=-3
x=28

1/2 * 28 = 14 - koło matematyczne
1/4 * 28 = 7 - koło fizyczne
1/7 * 28 = 4 - chór
3 - koło plastyczne

14+7+4+3=28
Odp. W klasie Ic jest 28 uczniów.
3 2 3