1) Rozwiaz nierownosc
9x²+6x+1>0

2) Pierwiastkami trojmianu kwadratowego f o wspolczynniku -3 sa liczby
x1=-6
x2=4
oblicz f(-10)

3) Pierwiastkami wielomianu w(x)=2x²+mx-5 jest liczba -2.Wyznacz m

4) Wykaz , ze czworokat o wierzcholkach
A=(-2,0)
B=(4,3)
C=(6,7)
D=(0,4)
jest trapezem

5) Obwod rombu wynosi 18cm, a jego pole 18cm².Oblicz wysokosc tego rombu>


DAM NAJ

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:57:20+02:00
1)
9x²+6x+1>0
(3x+1)²>0
3x+1>0
3x>-1
x>-1/3

2) pas
3) pas
tych dwoch nie umiem, przykro mi ;)

4)
(pomocniczy rysunek w załączniku)
AB = √(6²+3²) = √(36+9) = √45
BC = √(2²+4²) = √(4+16) = √20
CD = √(6²+3²) = √(36+9) = √45
DA = √(2²+4²) = √(4+16) = √20
AB = CD
BC = DA

5)
4a = 18cm
a = 4,5cm
P = 18cm²
P = ah
h = P/a
h = 18cm²/4,5cm = 4cm
1 5 1
2010-04-07T21:08:58+02:00