1.Oblicz pole i obwód trójkąta o wierzchołkach w punktach:
A = (1;1) , B = (9;1) , C = (9;7)
(do 1. zadania dołączyłam załącznik - czyli to co wiem na ten temat proszę w sumie tylko o wzór na pole i obwód tego trójkąta i obliczenie ich)

2. Niech:
W(x) = x2 + 2
P(x) = 2x - 1
R(x) = -x2 + x + 1
Oblicz: (W(x) - R(x)) * P(x)

3. Rozłóż wielomiany na czynniki:
a) x4 - 49
b) x3 - 2x2 - x - 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T09:34:12+02:00
Zad. 1:
P=ab/2=8*6/2=24
Obw=a+b+c=6+8+10=24

zad. 2:
[x²+2-(-x²+x+1)](2x-1)=(x²+2+x²-x-1)(2x-1)=(2x²-x+1)(2x-1)=4x³-2x²-2x²+x+2x-1=4x³-4x²+3x-1

zad. 3:
a) x⁴-49=(x²)²-7²=(x²-7)(x²+7)
b) x³-2x²-x-2 <-- Nie da się rozłożyć na czynniki, ale może pomyliłaś znaki? Gdyby to było:
x³-2x²-x+2= x²(x-2)-(x-2)=(x-2)(x²-1)=(x-2)(x-1)(x+1)
albo:
x³-2x²+x-2=x²(x-2)+(x-2)=(x-2)(x²+1)
wtedy bez problemu xD.