Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T22:13:27+02:00
A) P=4*π*r², jeżeli promień czyli r zwiększymy 2 razy to P=4*π*(2r)² czyli P=4*π*4*r²
wynika z tego, że pole kuli zwiększy się 4 razy

V=4/3*π*r³, jeżeli promień czyli r zwiększymy 2 razy to V=4/3*π*(2r)³ czyli
V=4/3*π*8*r³ wynika z tego, że objętość kuli zwiększy się 8 razy

b) P=4*π*r², jeżeli promień czyli r zwiększymy 3 razy to P=4*π*(3r)² czyli P=4*π*9*r²
wynika z tego, że pole kuli zwiększy się 9 razy

V=4/3*π*r³, jeżeli promień czyli r zwiększymy 3 razy to V=4/3*π*(3r)³ czyli
V=4/3*π*27*r³ wynika z tego, że objętość kuli zwiększy się 27 razy

c) P=4*π*r², jeżeli promień czyli r zmniejszymy 2 razy to P=4*π*(r/2)² czyli
P=4*π*r²/4 wynika z tego, że pole kuli zmniejszy się 4 razy

V=4/3*π*r³, jeżeli promień czyli r zmniejszymy 2 razy to V=4/3*π*(r/2)³ czyli
V=4/3*π*r³/8 wynika z tego, że objętość kuli zmniejszy się 8 razy

d) P=4*π*r², jeżeli promień czyli r zmniejszymy 4 razy to P=4*π*(r/4)² czyli
P=4*π*r²/16 wynika z tego, że pole kuli zmniejszy się 16 razy

V=4/3*π*r³, jeżeli promień czyli r zmniejszymy 4 razy to V=4/3*π*(r/4)³ czyli
V=4/3*π*r³/64 wynika z tego, że objętość kuli zmniejszy się 64 razy
34 4 34